Werkzaamheden op de Bok de Korverweg, opheldering/actie gevraagd!

Datum: 5-6-2022 We hebben de gemeente aangesproken op het feit dat we “per ongeluk” hoorde dat de werkzaamheden op de Bok de Korverweg stilgelegd worden tot na het festival seizoen. Hierover zijn we erg boos geworden en hebben gereageerd met de volgende mail. Vorig jaar zijn de werkzaamheden niet begonnen, omdat er parkeerplekken vrij moesten … Lees meer

Toch een parkeervergunning als je parkeerplaats aan je tuin is toegevoegd

Beste buurt bewoners buurt 10, Bij sommige van onze medebuurtbewoners is de parkeerplaats in het verleden bij de tuin getrokken. Dat was tot heden natuurlijk geen probleem, maar nu betaald parkeren gaat komen zet dat bewoners wel voor problemen. De gemeente Amsterdam stelt namelijk dat als je een parkeerplaats/ oprit op eigen erf hebt je … Lees meer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht op woensdag 3 november 2021, in het Sparkgebouw Bok de Korverweg 4 om 20.00 uur

Aan de orde komen Agenda Het jaarverslag 2019 en 2020 Het financiële jaarverslag 2019 en 2020 Herbenoeming secretaris en penningmeester Benoeming (tijdelijk) van de voorzitter Energie transitie Zorgplan Dolly Website Lid worden van onze vereniging Wat verder ter tafel komt. De tijdelijke benoeming van de voorzitter wordt gedaan om dat er, op dit moment niemand … Lees meer

Verslagen en bestuursleden

Jaarverslagen en jaarrekeningen Jaarverslagen en jaarrekeningenIeder jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening gemaakt. De goedgekeurde jaarverslagen en -rekeningen kunt u hier downloaden. Ook het concept-jaarverslag van 2019 kunt u hier vinden. JaarvergaderingenWe streven ernaar eens per jaar een jaarvergadering te beleggen. Helaas is dat door de corona dit jaar niet mogelijk. Als het … Lees meer

Bezwaar vergunning “Komm Schon Alter” 2018

In 2018 hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening van het festival “Komm Schon Alter”. Ons bezwaar is toen ook door de bezwaarcommissie afgewezen omdat we geen belanghebbende zouden zijn. Tegen die uitspraak zijn we in beroep gegaan bij de rechtbank Amsterdam. Uiteindelijk heeft die rechter beslist dat we als vereniging wel degelijk belanghebbend zijn. … Lees meer

Bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017

Een van die acties was in 2015 bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017 van het GVB bij de bezwaarcommissie van de Stadsregio Amsterdam (nu Vervoersregio). Voorafgaande aan de hoorzitting kregen we te horen dat we een vereniging moesten zijn. Dus hebben we een informele vereniging opgericht en ingeschreven bij de KvK.Uiteindelijk werden we als vereniging … Lees meer