Bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017

Een van die acties was in 2015 bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017 van het GVB bij de bezwaarcommissie van de Stadsregio Amsterdam (nu Vervoersregio). Voorafgaande aan de hoorzitting kregen we te horen dat we een vereniging moesten zijn. Dus hebben we een informele vereniging opgericht en ingeschreven bij de KvK.Uiteindelijk werden we als vereniging … Lees meer

Uitnodiging voor buurtbijeenkomst op 6-2-2023

Uitnodiging voor de algemene buurtvergadering van “Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht”. Aanmelden:De bijeenkomst op maandag 6 februari begint om 19.30 uur in het Sparkgebouw aan de Bok de Korverweg 4. Graag even een mail met sturen naar buurt10a@gmail.com als u van plan bent te komen, u kunt meer dan één persoon komen/aanmelden.U hoeft geen lid … Lees meer

Presentaties van de energietransitie (26-1-2023)

Deze bijeenkomst over de energietransitie is op 26-1-2023 door 50 buurtgenoten bezocht!In deze bijeenkomst zijn veel praktische zaken behandeld zoals het effect van: Hiermee wordt er richting gegeven aan iedereen die graag aan de slag wilt. Er is ruime gelegenheid geweest om vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen van Groene Den, OFME en 02025. … Lees meer

Reactie op vraag werkzaamheden op de Bok de Korverweg

Naar aanleiding van uw e-mail over de werkzaamheden aan de Bok de Korverweg bericht ik u het volgende. Allereerst wil ik u bedanken voor uw reactie. Daaruit blijkt dat u zeer betrokken bent bij uw woonomgeving.Ik besef me dat het werken in de openbare ruimte altijd overlast met zich mee brengt voor de omwonenden. Hinder … Lees meer

Nieuwsbrief nr. 1 van de belangenvereniging Buurt 10, Najaar 2022

Dit is de eerste nieuwsbrief van onze vereniging. Deze heeft helaas wat lang op zich laten wachten.Nu na de vakantieperiode willen we graag weer een keer met jullie bij elkaar komen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. We willen dan ook weer dat de gebiedsmakelaar er bij is en hopelijk ook de wijkagent. Hier … Lees meer

Werkzaamheden op de Bok de Korverweg, opheldering/actie gevraagd!

Datum: 5-6-2022 We hebben de gemeente aangesproken op het feit dat we “per ongeluk” hoorde dat de werkzaamheden op de Bok de Korverweg stilgelegd worden tot na het festival seizoen. Hierover zijn we erg boos geworden en hebben gereageerd met de volgende mail. Vorig jaar zijn de werkzaamheden niet begonnen, omdat er parkeerplekken vrij moesten … Lees meer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht op woensdag 3 november 2021, in het Sparkgebouw Bok de Korverweg 4 om 20.00 uur

Aan de orde komen Agenda Het jaarverslag 2019 en 2020 Het financiële jaarverslag 2019 en 2020 Herbenoeming secretaris en penningmeester Benoeming (tijdelijk) van de voorzitter Energie transitie Zorgplan Dolly Website Lid worden van onze vereniging Wat verder ter tafel komt. De tijdelijke benoeming van de voorzitter wordt gedaan om dat er, op dit moment niemand … Lees meer

Toch een parkeervergunning als je parkeerplaats aan je tuin is toegevoegd

Beste buurt bewoners buurt 10, Bij sommige van onze medebuurtbewoners is de parkeerplaats in het verleden bij de tuin getrokken. Dat was tot heden natuurlijk geen probleem, maar nu betaald parkeren gaat komen zet dat bewoners wel voor problemen. De gemeente Amsterdam stelt namelijk dat als je een parkeerplaats/ oprit op eigen erf hebt je … Lees meer