Huurverlaging of Huurbevriezing voor bewoners in een sociale huurwoning

juni 2024

Algemeen

Voor de bewoners die in een sociale woning huren bestaat er een mogelijkheid tot huurverlaging/ huurbevriezing, mits men aan de eisen van woningbouw Rochdale of welke andere woningbouw/coöperatie/stichting  voldoet. Tevens willen wij de huurders adviseren om naar de site van de Overheid te gaan kijken, waar men meer informatie kan krijgen.

De huurverlaging is wel wettelijk geregeld, maar (elke woningbouw/ coöperatie/stichting) kan wel de duur van de verlaging zelf bepalen. Verlaging betekent dat de huur naar beneden gaat, maar dat je wel de wettelijke jaarlijkse verhoging gaat betalen. Deze verhoging gaat dan over de lagere huur.

Houdt er wel rekening mee dat je eventuele huursubsidie lager wordt bij een huurverlaging. Maar je houdt er altijd geld aan over.

De huurbevriezing is afhankelijk van de woningbouw. Deze bevriezing is niet wettelijk geregeld. Bevriezing betekent dat je geen (wettelijke) huurverhogingen betaald. De huur is dus letterlijk bevroren, maar slechts voor 1 jaar.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-de-huurverlaging-2024-voor-lage-inkomens.

Onderaan deze brief staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de huurverlaging of huurbevriezing, zoals deze door Rochdale gehanteerd worden. Andere corporaties/verenigingen/stichtingen kunnen andere voorwaarden stellen.

Tijdstip van aanvragen

Aanvragen voor huurverlaging moet voor 31 december 2024 en huurbevriezing kan men tot en met 31 december 2024 aanvragen, voor zo ver wij nu weten gaat de bevriezing in per 1 juli. Dan wordt de huur van juni bevroren. Hiervoor geldt slechts voor de duur van 1 JAAR, daarna gaat men terug naar normale huur wat men oorspronkelijk zou moeten betalen.

Deze verlaging of bevriezing kan men aanvragen bij je woningbouw coöperatie/vereniging/stichting.

Vragen aan Rochdale

Over huurverlaging bij Rochdale hebben we een aantal vragen gesteld. Hieronder vind je de vragen en de antwoorden.

 • De huurverlaging kan men slechts 1x aanvragen. Hoe zit het dan volgend jaar?
  Dit is een regeling vanuit de overheid die geldt vanaf 1 maart 2023 t/m 31 december 2024. Dit kan inderdaad maar één keer toegewezen worden. Het beleid voor volgend jaar is pas na januari 2025 bekend.
 • Voor hoeveel jaar duurt deze verlaging?
  De verlaging is voor onbepaalde tijd, totdat de huur weer verhoogd wordt op 1 juli. We gaan dan uit van het nieuwe verlaagde bedrag, uw huur wordt tussentijds niet teruggezet op het oude bedrag.
 • De wettelijke verhoging van huurverhoging gaat dat vanuit het lage bedrag?
  Ja.
 • Valt men na 1 jaar weer terug naar de normale hoge huur? Of hoe gaat dit?
  Nee. We weten nog niet wat de huurverhoging van 1 juli 2025 gaat zijn, dat krijgt u in april te horen. Elk jaar wordt het beleid opnieuw bepaald.
 • moet men jaarlijks een inkomensverklaring opsturen?
  Nee, wij vragen informatie op bij de Belastingdienst voor de huurverhoging. Wij krijgen van hen door of u een midden of hoog inkomen heeft. Als dat niet zo is, valt u in de lage categorie en krijgt u de reguliere huurverhoging. Als er vanuit Rochdale een huurverlaging of bevriezing mogelijk is en u valt binnen de voorwaarden daarvoor, dan vragen wij extra inkomensgegevens op.

Ook over huurbevriezing bij Rochdale hebben we een aantal vragen gesteld. Hieronder vind je de vragen en de antwoorden.

 • Hoe lang is de termijn wat voor een huurbevriezing geldt. ( 1 jaar of langer?
  Eén jaar
 • Na deze periode kan/ bestaat dan de mogelijkheid dit weer opnieuw aan te vragen?NEE
 • Blijft men mee doen met de jaarlijkse huurverhoging? Qua wettelijke percentage?
  Tot dat het eind van het bewuste jaar verstreken is en dan valt men naar de oorspronkelijke huur
 • Wat heeft men nodig om huurbevriezing aan te vragen?
  Een uittreksel van de Gemeente waarop alle bewoners staan die op het adres staan ingeschreven en het inkomen van de afgelopen 6 maanden van alle personen van 27 jaar en ouder.
 • Hoe gaat dit met huursubsidie? Wordt dit ook bevroren?
  Men blijft deze houden tot het bewuste jaar voorbij is( raadzaam dit te informeren bij belastingdienst 0800 0543

Hier de inkomensvoorwaarden voor huurverlaging of bevriezing, zoals die gelden bij Rochdale.

Huurverlaging:

Huurbevriezing:

(Dit bericht is tot stand gekomen op initiatief van Fenneke Kroeze en in samenwerking met Marjo Mittelmeijer, waarvoor dank.)