Stadsdeel bestuurder Nazmi Türkkol in gesprek met belangenvereniging buurt 10 (4-10-2023)

Niet iedereen weet dat de Eendracht buurt 10 een actieve belangenvereniging heeft die opkomt voor de belangen van de buurtbewoners. Op uitnodiging van het bestuur van de belangenvereniging buurt 10 is Nazmi Türkkol samen met gebiedsmakelaar Fouad Soubati komen luisteren wat er leeft in deze buurt.
De buurtvereniging is voortgekomen uit een actiegroep die zich heeft verzet tegen het opheffen van de bus 21 verbinding die door de wijk kwam. Tijdens de hoorzitting die destijds werden georganiseerd werden vertegenwoordigers van de Eendracht Buurt 10 niet als gesprekspartner door de gemeentelijke instellingen geaccepteerd. Hierdoor zagen de bewoners zich genoodzaakt om een vereniging op te richten, die uiteindelijk door een rechtsgang naar de rechter erkend werd als gesprekspartner voor de gemeentelijke instellingen.
Op openhartige wijze is met Nazmi Türkkol en Fouad Soubati van gedachten gewisseld, meningen gegeven over zaken zoals het nog steeds ontbreken van een busverbinding in de Eendracht polder, criminaliteit op de parkeerplaatsen bij het sportpark, het zwerfvuil, overlast van festivals, herprofilering van de Gerda Brautigamstraat, achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte, en de zorg over de windturbines die aan de Haarlemmerweg komen te staan, betaald parkeren in de wijk.

Op de foto van Links naar Rechts Marjo Mittelmeijer, Olga Schade, Gerrit Rijneker, stadsdeel bestuurder Nazmi Türkkol, Fouad Soubati, Frans van Ballegoij en Halil Metin. Fenneke Kroeze was helaas verhinderd, Ton Kreuger staat niet op de foto.

Op de foto van van links naar rechts Marjo Mittelmeijer, Olga Schade, Gerrit Rijneker, stadsdeel bestuurder Nazmi Türkkol, Fouad Soubati, Frans van Ballegoij en Halil Metin. Fenneke Kroeze was helaas verhinderd, Ton Kreuger staat niet op de foto.

Het bestuur van buurt 10 realiseert zich dat veel zaken niet direct op te pakken zijn en er ook een verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf. Het motto was duidelijk melden, melden, en nog eens melden. Alleen dan wordt er gereageerd. Recent werd er een preventieavond georganiseerd voor bewoners om pinpas raude, oplichting en babbeltrucs aan de deur en telefonisch te voorkomen. De voorlichting werd gegeven door politie. De wijkagent Bart Post is ook onderdeel van het netwerk in de wijk die met de vereniging regelmatig contact heeft. Alle bewoners van buurt 10 kunnen lid worden van de vereniging en zich aanmelden via de eigen website die hiervoor sinds 2 jaar bestaat: https://bvb10a.nl/. Mail:  buurt10a@gmail.com

Op de website vindt u veel informatie over allerlei zaken die voor buurtbewoners van belang zijn. Het bestuur van de belangenvereniging doen dit belangeloos en wonen tal van bijeenkomsten bij om de belangen van de buurt te behartigen.