Werkzaamheden Gerda Brautigamstraat, omleiding 2023/24

21 september 2023

Wat gaat er gebeuren

We vernieuwen de Gerda Brautigamstraat tussen de aansluiting met de Bok de Korverstraat en het Willem Dreesplantsoen. Eerst worden onder de grond alle kabels, leidingen en de riolering vernieuwd. Daarna maken we de straat, parkeerplaatsen en stoepen weer mooi.

Wanneer

We werken in 3 fases:

  • 2 oktober tot en met 15 december 2023: tussen huisnummer 45 en het Willem Dreesplantsoen.
  • 15 januari tot en met 12 april 2024: tussen het Willem Dreesplantsoen en de Henk Gortzakstraat.
  • 15 april tot en met 24 mei 2024: tussen de Henk Gortzakstraat en de Cort van der Lindenkade.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

Auto’s en fietsen leiden we om over onder andere de Marga Klompélaan en de J.M. den Uylstraat. De direct aanliggende straten blijven bereikbaar.

Parkeerplaatsen in het werkgebied zijn afgesloten.

Afval

De ondergrondse afvalcontainers zijn zo lang mogelijk bereikbaar. Als dat nodig is plaatsen we tijdelijk bovengrondse containers.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Mo Bokhari-Bensalem, m.bensalembokhari@amsterdam.nl of 06 3815 5227.

Heeft u andere vragen dan kunt u die stellen aan Dirk Bergman, d.bergman@amsterdam.nl of 06 2248 5491.

Toon schermvullend

Voor actuele informatie klik hier