De bewonersraad, van Eigenwijks; meer dan alleen controle

(Aan dit artikel is meegewerkt door Marjo Mittelmeijer, voorzitter BvB10a.nl).

Hieronder als tekst:
De bewonersraad van Eigenwijks; meer dan alleen controle

De bewonersraad is ‘de waakhond’ van onze missie, doelstelling, identiteit en onze koers als bewonersorganisatie. De bewonersraad bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van diverse groepen mensen. Dit kunnen groepen actieve bewoners zijn, maar ook verenigingen of stichtingen uit de buurt. Deze bewoners zijn onmisbaar voor onze organisatie. Maar wat doet een bewonersraad precies Medevoorzitter Marjo Mittelmeijer gaat met opbouwwerker Sylvia Schoens in gesprek en vertelt alles over de rol en de taken van de bewonersraad en over de recente ontwikkelingen.
De bewonersraad heeft een controlerende functie we buigen ons bijvoorbeeld over de begroting en het vaststellen van de Uitvoeringsplannen van Eigenwijks. Maar we houden ook in de gaten of het bestuur haar functie correct uitvoert. De bewonersraad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Dit zijn ontzettend leuke momenten, waar we met allerlei verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen op verschillende locaties samenkomen om onze rol uit te voeren.

Ik ben altijd chemicus geweest, waardoor ik mij voornamelijk bezighield met bètavakken en
niet met een maatschappelijke bewonersorganisatie. Ik werd eigenlijk pas actief in de wijk toen bus 21 uit Geuzenveld dreigde te verdwijnen. Ik heb me toen aangesloten bij de actiegroep die er gevormd was. Samen met buurtbewoners richtten we een vereniging op Belangenvereniging Buurt 10. Hoe actiever wij werden, hoe meer contacten ik kreeg met gebiedsmakelaars en wijkopbouwwerkers, waarna ik in aanraking kwam met de bewonersraad van Eigenwijks. Gerard Molénwijk was destijds voorzitter van de raad en hij hield de werkorganisatie en het bestuur van Eigenwijks altijd scherp op de te volgen procedures. Na zijn onverwachte overlijden in september voelden we gelijk zijn afwezigheid. Met het missen van een voorzitter ontstond er onrust in de bewonersraad.
Toen ben ik samen met Liesbeth Stricker (van Oeverlanden moet Blijven) opgestaan om in de voetsporen van Gerard te treden.

De laatste tijd is de bewonersraad erg veranderd. In positieve zin. De huidige raad heeft veel meer interactie met elkaar en leert veel van elkaar. Dat je gebruik kunt maken van het netwerk, de grote hoeveelheid kennis en kunde en de expertise van andere verenigingen, stichtingen en groepen is een grote pré aan de bewonersraad. De bewonersraad heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Het zou ontzettend fijn zijn als meer mensen met verschillende achtergronden aansluiten bij onze raad. Wij missen bijvoorbeeld Surinaamse, Marokkaanse en Molukse groepen in onze bewonersraad. Maar ook jongeren zijn erg welkom om zich aansluiten. Iedereen is belangrijk.

Wil je meer weten over de bewonersraad Of overweeg je om lid te worden Neem dan gerust contact op met onze directeur Serfanim Uysal via serfanim©eigenwijks.nI

Bron: Westerpost 2024, week 18 (pagina12)

Website:
https://westersite.nl/de-media-in-nieuw-west1/westerpost
https://wijzijnnieuwwest.nl/organization/2734/westerpost