2,1 miljoen euro subsidie voor groene daken en tuinen in Amsterdam 2024

Subsidie voor groen in de stad.

23 april 2024

Amsterdam geeft weer subsidie voor groen in de stad. Amsterdammers kunnen de Subsidie Groen gebruiken om een groen dak aan te leggen, de tuin groener te maken of een monumentale boom te onderhouden. Meer groen en minder tegels helpt de stad koeler te houden, zorgt dat regenwater beter kan weglopen en helpt de dieren en insecten in de stad.

Eigenaren en VvE’s die op bestaande gebouwen een groen dak willen aanleggen van minstens 30 vierkante meter, kunnen subsidie aanvragen. Deze dekt maximaal 50 procent van de aanlegkosten, tot een maximum van € 50.000,- per dak. Voor daken die meer dan 50 liter kubieke meter water kunnen opvangen, ontvangt u meer subsidie. U kunt ook subsidie krijgen voor het beplanten van het dak van uw woonboot.

Meer afwisseling

Nieuw in de regeling is de eis dat 50 procent van het dakoppervlak moet bestaan uit andere planten dan mos of sedum. Hiermee willen we voor meer biodiversiteit op groene daken zorgen. Planten met bloemen en zaden bieden meer voedsel aan dieren dan mos of sedum. Denk aan vogels en insecten, zoals wilde bijen en vlinders. U kunt uw dak in (laten) zaaien met speciale inheemse zadenmengsels voor daken. Deze eis geldt overigens niet voor de daken van woonboten, omdat het dak dan te zwaar wordt voor de boot.

Groene tuinen

We hebben ook geld gereserveerd om tuinen groener te maken door tegels te vervangen door groen. Iedereen met een tuin kan meedoen, dus ook winkels, horeca en andere ondernemers, VvE’s en woningcorporaties. U kunt geld krijgen als u minimaal 10 vierkante meter van uw tuin vergroent. Voor elke vierkante meter tegels die u vervangt, krijgt u € 15,-. Per woning is maximaal € 1.000,- beschikbaar. Amsterdammers kunnen ook samen een aanvraag doen. Wie zijn tegels verruilt voor groen, kan deze tussen april en oktober gratis meegeven aan de Tegelservice.

Behoud monumentale bomen

Heeft u een monumentale boom in uw tuin? Dan kunt u geld krijgen om deze te onderhouden. Het onderhoud van zulke bomen is specialistisch en kost vaak veel geld. We trekken € 100.000,- uit om ervoor te zorgen dat monumentale bomen in tuinen zo lang mogelijk kunnen groeien. De regeling helpt particulieren en dekt 50 procent van de kosten van specialistisch onderzoek, advies en maatregelen voor behoud van de boom. U kunt maximaal € 3.000,- per boom krijgen.

Amsterdam Weerproof

Amsterdam werkt samen met Amsterdam Weerproof, bewoners en professionals om onze stad beter voor te bereiden op de gevolgen van extreem weer. Op de website van Amsterdam Weerproof vindt u meer informatie over de maatregelen die u kunt nemen voor uw dak of tuin.

Meer weten

Bron: Gemeente Amsterdam 23-4-2024: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/subsidie-groene-daken/