Referendum over beschermd groen goedgekeurd door Amsterdamse raad

De Amsterdamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een referendum over plannen rond beschermd groen in de stad. Als de initiatiefnemers binnen tien weken tienduizend handtekeningen verzamelen, kunnen Amsterdammers vijf tot tien maanden later naar de stembus. Wethouder Van Dantzig wil in gesprek met de initiatiefnemers over hun zorgen.Tim Wagemakers25 januari 2023, 14:55

Bezorgde natuur- en bewonersorganisaties verzamelden vorige week meer dan achttienduizend handtekeningen, waarna onderzoek van de referendumcommissie moest uitwijzen of er in ieder geval duizend geldig waren én of het onderwerp ook echt geschikt is voor een referendum. Dinsdag volgde een positief advies, waarna woensdag de gemeenteraad, van coalitie- tot oppositiepartijen, unaniem instemde.

Onderwerp van het referendum is het geüpdatete plan over beschermd groen in de stad, dat wordt vastgelegd in een zogenoemde Hoofdgroenstructuur. De hoeveelheid beschermd groen in de stad (beschermd tegen woningbouw of verharding) wordt in de nieuwe plannen uitgebreid. Critici stellen onder meer dat er te veel uitzonderingsgronden in staan waardoor het groen alsnog onder druk staat.

In de gemeenteraad toonde verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) zich deemoedig, al bleef hij achter zijn plannen staan. “Ik denk dat deze plannen een verbetering zijn. Maar het is duidelijk niet gelukt dit over te brengen.”

Hij zei te steunen dat Amsterdammers hun democratisch recht gebruiken om een referendum te starten, maar zei ook in gesprek te willen met de initiatiefnemers van het referendum over hun zorgen.

Dat sloot aan bij de oproep van fractievoorzitter Juliet Broersen (Volt) eerder op woensdag. Ook zij steunt het referendum, maar wees er wel op dat de referendumregels ook ruimte geven om tot een compromis te komen met de initiatiefnemers. Zij hoopt dat de raad en het college daar snel mee aan de slag gaan.

Sylvia Fennis, een van de initiatiefnemers van het referendum, laat weten blij te zijn met de instemming van de raad en nu snel aan de slag te gaan met het verzamelen van tienduizend handtekeningen in tien weken. De achttienduizend al binnengehaalde ondertekeningen tellen namelijk niet opnieuw mee.

Duidelijkheid over adviescommissie

Ondertussen ligt tot het uiteindelijke referendum de besluitvorming stil en blijft het huidige beleid rond beschermd groen van kracht. Donderdag wordt er in de gemeenteraad nog wel gestemd over eventuele aanpassingen aan de plannen, ondanks het verzoek van VVD en Bij1 om dit uit te stellen tot na het referendum. De nieuwe versie vormt dan de basis voor het referendum.

Na flinke druk van de oppositie onder leiding van met name Partij voor de Dieren, wil een meerderheid van de partijen dat duidelijker wordt opgeschreven wat de rol is van de Technische Adviescommissie (TAC) die adviseert over eventuele (bouw-)initiatieven in beschermd groen. Daarmee moet worden voorkomen dat groenbelangen te makkelijk ondersneeuwen in andere afwegingen.

Dat moet gebeuren door expliciet op te schrijven dat deze adviescommissie een negatief advies kan geven én dat het college daar niet van kan afwijken zonder tussenkomst van de raad. Daarnaast stelden de coalitiepartijen via een voorstel van GroenLinks voor om de nieuwe werkwijze binnen een jaar te evalueren met bewoner- en natuurorganisaties.

Een voorstel van VVD en CDA om de mogelijke plaatsing van windturbines in de eerder door de gemeenteraad aangewezen zoekgebieden te schrappen krijgt geen meerderheid.

Het uiteindelijke referendum is raadgevend en niet bindend, en zal bestaan uit een ja/nee-vraag. De raad is daarna aan zet om te bepalen hoe de uitslag wordt omgezet in politiek beleid.

Bron: Het Parool