14 mei 2022 manifestatie tegen vliegoverlast, kom ook!

Een brede coalitie van burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Groningen. Zij protesteren tegen de groeiende overlast en vervuiling van het vliegverkeer.

Onze dringende vraag aan u: KOM OOK! 

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de corona-pandemie. Nu de overlast groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving.

De Nederlandse overheid heeft het vliegverkeer decennialang gestimuleerd, onder meer met goedkope luchthaventarieven, btw- en accijnsvrijstellingen en het stimuleren van het mainport-model waarmee veel buitenlandse reizigers met lage tarieven worden verleid een overstap op Schiphol te maken.

Overlast is politieke keuze
Het resultaat van deze politieke keuze is dat de bewoners in de omgeving van vliegvelden geconfronteerd worden met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.

Bewoners laten daarom op 14 mei massaal hun stem horen op de commerciële vliegvelden. Zij protesteren tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling.

Burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.

Achterhaald
Het optimaal faciliteren van het overmatige vliegverkeer door de overheid heeft slechts één doel: ondersteuning van het achterhaalde business model van KLM om zoveel mogelijk overstappers via Schiphol te laten vliegen. Een model dat bijna anderhalf miljoen Nederlandse burgers de dupe maakt van méér vliegoverlast dan gezond is volgens de World Health Organization.

De acties op 14 mei starten ’s ochtends om 11 uur. Op ieder van de vliegvelden zullen sprekers uit politiek en maatschappelijke organisaties aantreden, afgewisseld met muziek en entertainment. De acties zijn vreedzaam en hebben nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken.

Meer info over de manifestaties vindt u op https://www.14meimanifestatie.nl/