Uitnodiging buurt bijeenkomst 28-6-2022 19:30

Beste buurtgenoten van buurt 10. Wij willen u graag uitnodigen voor een bijeenkomst op
dinsdag 28 juni 2022 om 19.30 in het Sparkgebouw op de Bok de Korverweg 4.
Graag ontvangen wij input wat voor u belangrijk is in onze buurt en waar wij nog meer
onze aandacht aan moeten gaan geven. Daarom zullen de volgende punten aan de orde
komen;

  • wat doen wij en willen wij voor de buurt;
  • openbaar vervoer;
  • onze website; www.bvb10a.nl
  • energietransitie, zowel voor huiseigenaren als huurders;
  • vergroening van de wijk; tegel lichten; groene daken; regentonnen;
  • veiligheid;
  • schone buurt;
  • parkeeroverlast bij sportpark;
  • wat heeft u nog gemist wat u belangrijk vindt;
  • volgende keer met een hapje en een drankje?

We hebben de buurtmakelaar Fouad Soubati en de wijkagent Bart Post ook uitgenodigd.
Aan het einde van de bijeenkomst willen we graag kort ons jaarverslag presenteren en
hiervoor uw goedkeuring vragen.

Om in te kunnen schatten of deze bijeenkomst in de pub gehouden kan worden of dat we
moeten uitwijken naar het theehuis, graag een mail naar buurt10a@gmail.com als u komt.
Als onderwerp graag vergadering vermelden. U kunt ook aangeven waarover u het graag
wil hebben dat niet genoemd is.

U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om de bijeenkomst bij te wonen. Iedereen (ook uw buurman/vrouw) is
van harte welkom.

U kunt de uitnodiging hieronder bekijken of downloaden in pdf.