Reactie op vraag werkzaamheden op de Bok de Korverweg

Naar aanleiding van uw e-mail over de werkzaamheden aan de Bok de Korverweg bericht ik u het volgende.

Allereerst wil ik u bedanken voor uw reactie. Daaruit blijkt dat u zeer betrokken bent bij uw woonomgeving.
Ik besef me dat het werken in de openbare ruimte altijd overlast met zich mee brengt voor de omwonenden. Hinder tijdens dergelijke werkzaamheden is helaas onvermijdelijk.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast geldt dat er bij het werken in de openbare ruimte altijd een afweging moet worden gemaakt tussen de verschillende belangen van de diverse gebruikers.

Rekening wordt gehouden met bewoners, sporters en bijvoorbeeld evenementen in de Tuinen van West.
Dit betekent nu dat de werkzaamheden tijdelijk getemporiseerd worden.

Echter de einddatum van de werkzaamheden is daarbij niet in het geding. Het werk zal conform planning worden opgeleverd in november 2022.
Gedurende het traject zal door ons nog meer de nadruk worden gelegd op  het in stand houden van de tijdelijke verbindingen.
Om bijvoorbeeld het sportpark te voet te bereiken is er thans een  vrije route via de Gerda Brautigamstraat.

De overige tijdelijke routes zullen binnenkort door ons extra worden gecontroleerd op de juistheid van bebording e.d.
Berichten over de werkzaamheden kunt u terugvinden op de projectenpagina, via onderstaande link. https://www.amsterdam.nl/projecten/geuzenveld/deelproject/bok-korverweg/

Als er onverhoopt aanpassingen in de planning optreden zal de buurt daarover uiteraard worden geïnformeerd.

Ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten