Actieplan omgevingslawaai Schiphol

Zienswijze indienen

Van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 kunt u een zienswijze indienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol.

Actieplan om geluidsoverlast van Schiphol te beperken

Het Rijk is wettelijk verplicht om elke vijf jaar het Actieplan omgevingslawaai Schiphol te actualiseren. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve Actieplan wordt het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 ter inzage gelegd. Vanaf woensdag 20 december kan iedereen zijn reactie geven op het Ontwerpactieplan. Daarnaast zijn ook het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen en het Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen ter inzage gelegd. Deze Ontwerpactieplannen zijn te vinden op de website van Platform Participatie en ook hier kunnen zienswijzen voor worden ingediend.

Waarover gaat het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029?

Het Rijk wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een gezondere leefomgeving. Dat gebeurt onder andere via een combinatie van maatregelen om de geluidshinder van luchthaven Schiphol te verminderen. Het ontwerpactieplan beschrijft de uitwerking van de stappen voor de planperiode 2024-2029.

Planning

Voor de actuele informatie zie: https://www.platformparticipatie.nl/omgevingslawaai-schiphol