Omwonenden IJplas ‘overvallen’ door plek turbine

07-04-2023

Een van de windmolens die zijn gepland bij de Noorder IJplas in Amsterdam komt een stuk dichterbij dan omwonenden hadden verwacht op basis van eerdere kaartjes. De definitieve locatie is maar liefst honderd meter opgeschoven.

BART VAN ZOELEN

Bewoners van woonarken in Zijkanaal H, pal naast de Noorder IJplas, zijn geschrokken van de boodschap die gisteren kwam over de windturbines waar ze al mordicus op tegen waren. Opeens kregen ze te horen dat een van de drie windmolens een stuk dichterbij komt dan ze hadden verwacht en daarom vrezen ze nog meer overlast.

De bewoners sloegen direct aan het meten en schatten dat de windturbine pal aan het Noordzeekanaal straks maar zo’n 375 meter van de dichtstbijzijnde woonark komt. Behalve door de kortere afstand vrezen ze ook meer overlast omdat de windmolen nu aan zuidelijke kant opduikt in hun gezichtsveld.

De woonarkbewoners vrezen meer geluidsoverlast en ‘slagschaduw’, een hinderlijke flikkering die kan optreden bij elke omwenteling. “De wind komt toch meestal uit het zuidwesten en ook de zon staat veel vaker daar waar die windturbine nu gepland staat,” zegt Martijn van Beenen namens de bewoners.

Nooit gewaarschuwd

Van Beenen hekelt de manier waarop de boodschap werd gebracht en stelt dat hiervoor in het uitvoerige overleg met de omwonenden nooit is gewaarschuwd. “We worden steeds voor een voldongen feit gesteld.”

Bij de omwonenden roept het vraagtekens op over de milieueffectrapportages. “Heb je al die onderzoeken gedaan en dan verplaats je die windturbine weer. Hoe kan dat nou?”

De drie windturbines bij de Noorder IJplas zijn de eerste van pakweg zeventien nieuwe windmolens die Amsterdam wil bouwen. De vijf energiecoöperaties die het initiatief namen voor de molens hebben vorige week bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een vergunning aangevraagd.

Volgens hen is er geen sprake van dat de molens plotseling zijn verplaatst. Toen de mogelijkheid van drie windmolens met een ’tiphoogte’ van tweehonderd meter werd vergeleken met drie of vijf windmolens van 150 meter, zijn locaties op een kaart gezet die inderdaad verder weg liggen van de woonarken, legt Tineke de Vries namens de initiatiefnemers uit. Bij het onderzoek naar de impact op de omgeving is volgens haar niet uitgegaan van drie specifieke plekken, maar van vlakken op de kaart waarbinnen de uiteindelijke locaties moesten worden gezocht.

Schuifruimte

Daarmee hadden de initiatiefnemers ‘schuifruimte’ om op zoek te gaan naar de definitieve plek. Dat is in januari ook zo uitgelegd, volgens De Vries. De locatie verder weg is afgevallen omdat netbeheerder Tennet niet toestaat dat de windturbine dicht bij hoogspanningskabels komt. Ook is hier een route voor helikopters.

De eerdere onderzoeken hoeven volgens De Vries niet worden overgedaan. In de milieueffectrapportages die zijn ingediend bij de Omgevingsdienst is de impact berekend voor de exacte locaties die uit de bus zijn gekomen. De windmolenplannen blijven daarin binnen alle normen, zegt De Vries. Het aantal gehinderden neemt volgens haar maar licht toe.