Buurtbijeenkomst 02 november om 19u – Spark United – Theehuis van het gas af voor 2025

Onderwerp: Buurtbijeenkomst 02 november om 19u – Spark United – Theehuis

Beste bewoners van Buurt 10,

Dinsdag 02 november is er weer een buurtbijeenkomst over duurzaamheid in het Theehuis. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Buurtactie groen – kunnen wij een collectieve buurtactie voor groen opzetten? Inkoop regentonnen – groene daken?
  • Terugkoppeling afvalprobleem – korte terugkoppeling van de vraag om meer handhaving en ondergrondse containers.
  • Onderzoeken oprichting werkgroep Energietransitie – kunnen wij een groep bewoners bij elkaar krijgen om na te denken over de Energietransitie die ontegenzeggelijk op enig moment ook Buurt 10 bereikt. De afgelopen tijd heb ik een aantal personen uitgenodigd voor o.a. een Energieontbijt van koplopers. Bij voldoende animo in de buurt kunnen wij een projectgroep formeren.

Als u nog andere thema’s hebt die u wilt bespreken, mailt u mij dan. Dan nemen we die thema’s op in de agenda.

Nodigt u ook uw buren gerust uit als zij deze e-mail nog niet ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn. Tot volgende week!

Met vriendelijke groet,

Elwin van der Klis

Duurzaamheidscoördinator Nieuw-West

Ruimte & Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam