Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht op woensdag 3 november 2021, in het Sparkgebouw Bok de Korverweg 4 om 20.00 uur

Aan de orde komen

  1. Agenda
  2. Het jaarverslag 2019 en 2020
  3. Het financiële jaarverslag 2019 en 2020
  4. Herbenoeming secretaris en penningmeester
  5. Benoeming (tijdelijk) van de voorzitter
  6. Energie transitie
  7. Zorgplan Dolly
  8. Website
  9. Lid worden van onze vereniging
  10. Wat verder ter tafel komt.

De tijdelijke benoeming van de voorzitter wordt gedaan om dat er, op dit moment niemand beschikbaar is als voorzitter. Op tijdelijke basis wordt deze functie nu vervuld door Marjo Mittelmeijer, die ook de secretaris is. We kunnen nog steeds mensen in ons bestuur gebruiken die zich voor de buurt willen inzetten. Het hoeft niet meteen als voorzitter of secretaris, maar andere inbreng is meer dan welkom. Daarom roepen wij op om zich voor de vergadering te melden via email: buurt10a@gmail.com
De concept jaarverslagen liggen bij de vergadering voor u klaar (beperkt aantal i.v.m. kosten). Ook kunt u deze alvast per e-mail opvragen: buurt10a@gmail.com

Na de vergadering zijn de  goedgekeurde jaarverslagen ook te vinden op de website www.bvb10a.nl