Opinie: ‘Bezorgde inwoners worden weggewuifd als festivalhaters’

Richard Dalloesingh 26 februari 2021, 16:45 Opinie: ‘Bezorgde inwoners worden weggewuifd als festivalhaters‘Fracties vliegen elkaar nu al in de haren over festivals,’ las ik vorige week op de site van Het Parool. Ik was daar best trots op, want politici lieten oprechte gevoelens zien. Minder trots was ik op de ongelijkwaardigheid van het gesprek. Amsterdammers die proberen … Lees meer

Fracties vliegen elkaar nu al in de haren over festivals

Het evenementenbeleid verdeelt ook de gemeenteraad van Amsterdam. In de commissie vlogen voor- en tegenstanders elkaar in de haren.Patrick Meershoek 18 februari 2021, 16:52 Burgemeester Femke Halsema had het debat vanuit haar werkkamer volgens eigen zeggen ‘met enige verwondering’ gevolgd. Haar brief aan de raad met daarin onder meer de bezorgde constatering dat het evenementenbeleid … Lees meer

Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op

Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op. Ook na een jaar zonder festivals laait de discussie over het evenementenbeleid hoog op. Burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen over de polarisatie. Patrick Meershoek 17 februari 2021, 17:00 Het evenementenbeleid in Amsterdam blijft een festival van onvrede, ergernis en tweespalt. De voorstanders van reuring en de … Lees meer

Veel kritiek op dancefestivals in Tuinen van West: ‘Wij zijn het afvalputje’

Het plan om Tuinen van West open te stellen voor dancefestivals, krijgt veel kritiek van buurtbewoners. Maar de stad heeft ruimte nodig voor de feesten en de verhuurder kan de inkomsten goed gebruiken.Patrick Meershoek 18 februari 2021, 19:00 Natúúrlijk heeft ze een zienswijze ingediend tegen de plannen. “We hebben in de afgelopen jaren al veel … Lees meer

Verslagen en bestuursleden

Jaarverslagen en jaarrekeningen Jaarverslagen en jaarrekeningenIeder jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening gemaakt. De goedgekeurde jaarverslagen en -rekeningen kunt u hier downloaden. Ook het concept-jaarverslag van 2019 kunt u hier vinden. JaarvergaderingenWe streven ernaar eens per jaar een jaarvergadering te beleggen. Helaas is dat door de corona dit jaar niet mogelijk. Als het … Lees meer

Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Wij zijn de belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht.Hoewel onze vereniging als actiegroep in 2014 is gestart hebben wij ons ontwikkeld tot een vereniging die inmiddels meer doet voor onze wijk. Natuurlijk blijven we strijden voor de terugkeer van openbaar vervoer in onze wijk, maar de algehele leefbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol. … Lees meer