Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op

Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op. Ook na een jaar zonder festivals laait de discussie over het evenementenbeleid hoog op. Burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen over de polarisatie. 
Patrick Meershoek 17 februari 2021, 17:00

2015: Festival The Brave in Tuinen van West. Het stadsbestuur wil er weer dancefestivals toestaan, waar dat de afgelopen jaren niet mocht.BEELD EVA PLEVIER

Het evenementenbeleid in Amsterdam blijft een festival van onvrede, ergernis en tweespalt. De voorstanders van reuring en de liefhebbers van rust staan onverzoenlijk tegenover elkaar, stelt burgemeester Femke Halsema vast in een brief aan de gemeenteraad over een aanpassing van het beleid. “Ik maak me zorgen over de polarisatie in het debat,” aldus de burgemeester. “De posities zijn verhard en er lijkt weinig ruimte voor een goed gesprek of een compromis.”

Het vuur laait weer hoog op nu de gemeenteraad op het punt staat het aangepaste evenementenbeleid vast te stellen. Wat Halsema betreft, gaat dat nieuwe beleid pas in 2023 in. De komende twee jaar wil de burgemeester gebruiken om de door corona zwaar getroffen sector op adem te laten komen én om de impasse te doorbreken door met voor- en tegenstanders het gesprek aan te gaan over de ruimte voor evenementen die overlast veroorzaken.

Met de oproep tot dialoog lijkt het evenementenbeleid terug bij af. Dat wil zeggen in 2016, toen burgemeester Eberhard van der Laan organisatoren en omwonenden in de ambtswoning verzamelde voor vredesbesprekingen.

Een reeks van gesprekken en onderzoeken mondde uit in een nieuw beleid met evenementenlocaties en locatieprofielen, zodat voor ­iedereen duidelijk was waar en wanneer lawaai mocht worden gemaakt en waar en wanneer niet.  

Verwarring compleet

Amper drie jaar na de vaststelling van het evenementenbeleid lijkt de verwarring alweer compleet. Dat heeft mede te maken met een aantal aanpassingen van de locatieprofielen die weerstand oproepen bij omwonenden. In Tuinen van West bijvoorbeeld wil het stadsbestuur voortaan weer dancefestivals toestaan, waar dat de afgelopen jaren niet mocht. De bewoners zijn tegen, en ook de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur van Nieuw-West adviseerden tegen het voorstel.

Het stadsbestuur zette toch door, onder meer vanwege de behoefte aan geschikte locaties aan de rand van de stad, doordat in de afgelopen jaren andere locaties zijn geschrapt en op sommige plekken het aantal evenementendagen is teruggeschroefd. Om dezelfde reden werd het experimentele festivalterrein N1 in Westpoort, dat eerder was opgedoekt, toch weer van stal gehaald. In Zuidoost had de stadsdeelcommissie met steun van het dagelijks bestuur aangedrongen op minder festivals aan de Gaasperplas, maar ook daar wilde het stadsbestuur niet van weten.

350 zienswijzen

De onvrede op de verschillende plekken vertaalde zich in 350 zienswijzen op het nieuwe evenementenbeleid. Halsema, formeel verantwoordelijk voor het evenementenbeleid, vraagt de gemeenteraad toch niet meer te morrelen aan de plannen. In ruil daarvoor zegt de burgemeester toe nog dit jaar in gesprek te gaan met omwonenden en organisatoren, ook op de plekken waar nu zo veel om te doen is.

Eerst moet de evenementenindustrie ruim baan krijgen om zich te herstellen van de coronaklap, geeft Halsema aan in haar brief. “De vooruitzichten op korte termijn zijn nog altijd niet erg bemoedigend. Het is de verwachting dat 2021 een zeer gemankeerd evenementenjaar zal zijn en organisatoren zullen waarschijnlijk ook in elk geval 2022 nodig hebben om de enorme dreun van de coronacrisis te boven te komen,” aldus de burgemeester.

De boodschap aan de bezwaarmakers is helder: eerst weer aan het werk, daarna praten we verder over de overlast. Halsema wil ruimte bieden voor evenementen: “Alleen dan kunnen artiesten weer optreden, licht- en decorbouwers weer mooie dingen creëren en kan horeca- en beveiligingspersoneel weer aan het werk. En alleen zo (…) wordt de kans groter dat bijzondere Amsterdamse evenementen de crisis overleven en voor de Amsterdammers behouden blijven.”