Bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017

Een van die acties was in 2015 bezwaar aantekenen tegen het Vervoersplan 2016-2017 van het GVB bij de bezwaarcommissie van de Stadsregio Amsterdam (nu Vervoersregio). Voorafgaande aan de hoorzitting kregen we te horen dat we een vereniging moesten zijn. Dus hebben we een informele vereniging opgericht en ingeschreven bij de KvK.
Uiteindelijk werden we als vereniging niet belanghebbend verklaard. Hiertegen is beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Dat College vond wel dat er anders gehandeld had moeten worden, maar kon ons op grond van de Wet Personenvervoer toch niet als belanghebbende beschouwen. Daar voor zou je een specifieke reizigers organisatie moeten zijn zoals Rover of een andere club die in de Reizigers Advies raad van de Vervoerregio is vertegenwoordigd.

Ondertussen werden de activiteiten uitgebreid tot de algehele leefbaarheid in de buurt. We hebben een standpunt ingenomen m.b.t. het evenementenbeleid, het locatieprofiel van de Polderheuvel, de projectgroep N200 en ander overleg met gemeente en/of gebiedsmakelaar.
Daarom is tijdens de jaarvergadering in 2017 besloten om de naam van de vereniging te veranderen van “Vereniging tot behoud van OV in buurt 10, de Eendracht” in “Belangenvereniging buurt 10, de Eendracht”. Toen zijn ook de statuten aangepast naar meer algemene termen, waarbij het Openbaar vervoer nog wel prominent genoemd wordt.