Bezwaar vergunning “Komm Schon Alter” 2018

In 2018 hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening van het festival “Komm Schon Alter”. Ons bezwaar is toen ook door de bezwaarcommissie afgewezen omdat we geen belanghebbende zouden zijn. Tegen die uitspraak zijn we in beroep gegaan bij de rechtbank Amsterdam. Uiteindelijk heeft die rechter beslist dat we als vereniging wel degelijk belanghebbend zijn. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. Er volgde alsnog een hoorzitting bij de bezwaarcommissie en de vereniging werd eind 2019 in het gelijk gesteld. De vergunning voor het festival had niet verleend mogen worden omdat deze in strijd was met het opgestelde locatieprofiel. Vast staat dat de Vereniging voortaan belanghebbend en gesprekspartner is.