Uitbreiding betaald parkeren in Amsterdam: hoe staan we ervoor?

28 maart 2024

We gaan betaald parkeren invoeren en uitbreiden in Nieuw-West, Noord, Sloterdijk en Zuidoost. U kon vorig jaar reageren op de plannen voor betaald parkeren in Noord en Sloterdijk. Wij hebben naar uw mening geluisterd en aanpassingen gedaan in de plannen en de planning.

We hebben de belangrijkste veranderingen in de plannen voor u op een rijtje gezet.

Belangrijkste veranderingen in Noord

 • U hoeft op zondag niet te betalen voor parkeren in het uitbreidingsgebied. Dit is besloten op basis van de inspraakreacties en het advies van het stadsdeel zelf. De parkeerdruk wordt wel in de gaten gehouden.
 • Op het Cornelis Douwesterrein proberen we iets nieuws: betaald parkeren van 19.00 uur in de avond tot 06.00 uur in de ochtend in plaats van overdag. Dit is op verzoek van de ondernemersvereniging. Veel werknemers in dit gebied zijn namelijk afhankelijk van een auto. Een jaar na invoering bekijken we of dit heeft geleid tot een acceptabele parkeerdruk overdag.
 • Bedrijven op het Cornelis Douwesterrein en Oranjewerf krijgen meer parkeervergunningen: 1 per 2,5 voltijdsmedewerkers. Ondernemers maakten zich zorgen over voldoende parkeerplek voor hun werknemers. Met deze aanpassing komen we ze tegemoet.
 • In een aantal gebieden kunnen bewoners hun parkeervergunning ook gebruiken in aangrenzende gebieden. Het gaat hierbij om gebieden zonder winkelcentrum. Dankzij de aanpassing blijven de winkelcentra in het stadsdeel bereikbaar voor deze bewoners en kunnen zij hun boodschappen in andere gebieden met de auto doen.
 • Om sportparken en begraafplaatsen toegankelijk te houden, hebben we een apart plan met lagere starttarieven gemaakt. Met deze aanpassing zorgen we voor betaalbare parkeeropties bij sportparken en begraafplaatsen. Het plan geldt voor de hele stad. In Noord kunnen de lagere starttarieven gelijk met betaald parkeren worden ingevoerd. De andere stadsdelen moeten nog advies geven.

Belangrijkste veranderingen in Sloterdijk

 • Bedrijven in Sloterdijk Poort en Sloterdijk de Heining krijgen meer parkeervergunningen: 1 per 2,5 voltijdsmedewerkers. Zo komen we ondernemers tegemoet die zich zorgen maakten over voldoende parkeerplek voor hun medewerkers.
 • In Sloterdijk Poort en Sloterdijk De Heining doen we een proef met betaald parkeren van 19.00 uur in de avond tot 06.00 uur in de ochtend in plaats van overdag. Verschillende ondernemers wilden dit. Veel werknemers in dit gebied zijn namelijk afhankelijk van een auto. Een jaar na invoering bekijken we of dit heeft geleid tot een acceptabele parkeerdruk overdag.
 • Het gebied Bretten-Oost wordt toegevoegd aan Nieuw-West 1 in plaats van Nieuw-West 8. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de verdeling van parkeervergunningen en houdt de parkeerregels overzichtelijk.

Planning invoering betaald parkeren

We veranderen ook de volgorde van waar en wanneer betaald parkeren in Nieuw-West, Noord, Sloterdijk en Zuidoost begint. Dit betekent dat niet alle buurten tegelijk starten, maar in delen. Zo zorgen we ervoor dat de invoering soepel verloopt en kunnen we sommige gebieden sneller aan de beurt laten komen. Holendrecht wordt bijvoorbeeld 3 maanden naar voren gehaald. De precieze data in 2025 worden nog vastgesteld.

Wanneer gaan we van start?

 • Oktober 2024: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost, Amerbos-Elpermeer
 • Voorjaar 2025: Holendrecht, Schellingwoude, Tuindorp Nieuwendam, Waterlandpleinbuurt, Cornelis Douwesterrein
 • Zomer 2025: Reigersbos, Slotermeer, Sloterdijk, Ookmeer
 • Najaar 2025: De Banne, Tuindorp Oostzaan, Oostzanerwerf en Kadoelen

Nog in te plannen in 2026:

 • Gein
 • Aanpassingen parkeertarief en bloktijden in de woonwijken ten zuiden van de Johan van Hasseltweg

Alle reacties gebundeld

Meer dan 2.000 mensen en bedrijven reageerden tussen 19 september en 26 november 2023 op de plannen voor betaald parkeren in Noord en Sloterdijk. Wilt u precies weten wat iedereen zei en wat er verandert? We hebben alle reacties gebundeld in een Nota van Beantwoording.

U vindt de reacties, aanpassingen en wat het betekent voor bewoners en bedrijven in de Nota van beantwoording Uitbreiden betaald parkeren Stadsdeel Noord en de Nota van beantwoording Uitbreiden betaald parkeren Stadsdeel Sloterdijk.

Definitief besluit

Op 11 april worden in de commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Luchtkwaliteit de definitieve voorstellen, Nota’s van Beantwoording en de aangepaste stadsbrede fasering en planning besproken. De gemeenteraad neemt daarna een definitief besluit over de voorstellen, naar verwachting eind april of mei 2024.

Informeren bewoners en ondernemers

Als de plannen goedgekeurd worden, krijgen bewoners en bedrijven informatie over hoe ze een parkeervergunning kunnen aanvragen. Dit gebeurt ongeveer 2 maanden voordat het betaald parkeren start.

Meer weten

Wilt u meer weten over betaald parkeren in Nieuw-West, Noord, Sloterdijk en Zuidoost? Kijk dan op:

Voor de actuele informatie klik op deze link: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/uitbreiding-betaald-parkeren