1 november 2023: doorrijverbod Sloterweg-Oost en Laan van Vlaanderen

Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar

Aanvragen ontheffingen Sloterweg en Laan van Vlaanderen

Vanaf 1 november geldt een doorrijverbod in beide richtingen voor motorvoertuigen:

 • op de Sloterweg 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • de Laan van Vlaanderen van maandag tot en met vrijdag 7.00 – 10.00 uur en 16.00 – 19.00 uur.

Bewoners en ondernemers uit Sloten en Nieuw-Sloten kunnen vanaf nu ontheffingen aanvragen voor het doorrijverbod in hun buurt. Aanvragen kan eenvoudig digitaal en is kosteloos.

Wat

De Sloterweg is smal en te druk. Het is een gevaarlijke weg, vooral voor fietsers. De weg is geschikt voor maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag. Verkeersmaatregelen moeten het aantal auto’s en motoren omlaag brengen. In 2022 is de maximale snelheid verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Dit zorgde voor een vermindering van ongeveer 15.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 9.000 motorvoertuigen per dag. Om het aantal verder te verlagen werken we aan de invoering van doorrijverboden op de Sloterweg-West en de Laan van Vlaanderen. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2022 ingestemd met de nota van uitgangspunten Sloterweg verkeersveilig.

In 2023 starten de volgende verkeersmaatregelen:

 • Doorrijverbod Sloterweg-West
  Op de Sloterweg-West geldt vanaf 1 juli een doorrijverbod in beide richtingen voor alle motorrijtuigen. Ter hoogte van de kruising met Ditlaar handhaven we het verbod 7 dagen per week/24 uur per dag met een camera. Nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer, fietsers en bromfietsers en RVV-ontheffingshouders (voor de hele stad) voor een C12-bord kunnen de camera passeren.
De Sloterweg sluiten we af met een camera. De camera staat op de hoek van de Sloterweg en Ditlaar. Het doorrijverbod is aangegeven met een verbodsbord met daarop een auto en motor.
 • Doorrijverbod Sloterweg en Laan van Vlaanderen
  In november 2023 voeren we een verbod om door te rijden in op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-Oost. Dan begint ook het verlenen van ontheffingen voor de doorrijverboden Sloterweg en Laan van Vlaanderen. Voor de Laan van Vlaanderen geldt alleen een afsluiting van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 10.00 uur en 16.00 en 19.00 uur. Buiten deze tijden is de Laan van Vlaanderen voor iedereen toegankelijk in beide richtingen.
  De Sloterweg-West en Sloterweg-Oost sluiten we af op alle dagen, 24 uur per dag

Waar

De Sloterweg en omgeving. De Sloterweg tussen de Ditlaar en de Anderlechtlaan.

Wanneer

2023

 • Juni: verkeersbesluit doorrijverbod Sloterweg-West.
 • 1 juli:  doorrijverbod Sloterweg-West van kracht.
 • 3e kwartaal: verkeersbesluit doorrijverbod Laan van Vlaanderen en Sloterweg-Oost.
 • Naar verwachting oktober: bewoners en ondernemers kunnen ontheffingen aanvragen.
 • November: invoering doorrijverbod bij kruising Laan van Vlaanderen/Plesmanlaan en Sloterweg-Oost. Alleen toegang met ontheffingen.

Nieuws

Meer informatie

Bron: Gemeente Amsterdam, voor actuele informatie zie link: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterweg/

Officiële bekendmaking 20-10-2023 Gemeente Amsterdam, Gemeenteblad 2023, 448775 (rubriek verkeersbesluit of -mededeling). Voor verdere informatie en bezwaar zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-448775.html