Handhaving binnen de Tuinen van West

Naar aanleiding van een vraag van ons over de situatie m.b.t. handhaving binnen de Tuinen van West hebben wij het volgende antwoord gekregen van het recreatieschap Spaarnwoude:


De situatie qua terreinbeheer is in de Tuinen van West best wel complex.
Ik zal daarom enkele kaarten van het gebied meesturen waarop u kunt zien welke gebieden door Spaarnwoude beheerd worden. Helaas wordt er regelmatig afval in het gebied achtergelaten wat door onze aannemer wekelijks wordt opgeruimd. Het is echter altijd een welkome aanvulling als we vanuit de bezoekers en bewoners meldingen krijgen als er weer een dumping heeft plaatsgevonden.

Het beste kunnen deze meldingen worden gedaan via ons meldformulier op onze website Spaarnwoudepark. U kunt het formulier vinden op:
www.Spaarnwoudepark.nl
Contact
Meldformulier

Het is belangrijk dat de melder de locatie van de dumping doorgeeft, zodat wij kunnen beoordelen wie het afval moet opruimen.
Voor wat betreft de Tom Schreursweg is de situatie wel duidelijk, deze gehele weg inclusief de bermen valt onder het beheer van de gemeente Amsterdam.
De gekleurde locaties op de kaart vallen dus onder Spaarnwoude. Dus ook de parkeerplaatsen die aangegeven worden als verharding.

Kleine kaart. Op de kaartjes valt te zien wat onder het recreatieschap Spaarnwoude valt. Dat zijn alle gebieden die een kleurtje hebben. Dus duidelijk ook de Kuil.