Festival Komm Schön Alter plaats op de datum 18 mei 2024, dit is op een zaterdag.

Komm schon alter vindt plaats in de Tuinen van West in Amsterdam.
Komm schon alter hanteert bij hun evenementen een minimum leeftijd van 24 jaar.
Datum en tijd: 18-05-2024 van 12:00 – 23:00

Verkeersmaatregelen:
Tijdens komm schon Alter (18 mei), zullen we zoveel mogelijk auto’s uit de buurt houden. We werken met een externe parkeerplaats op het Nl terrein, waar zowel de parkeerplaats voor de bezoekers is als de K&R.
Voor alle evenementen zetten we verkeersregelaars in voor de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid van de directe omgeving. Hiervoor is een verkeersplan opgesteld in samenwerking met de gemeente. Alle wegen zijn gewoon bereikbaar, maar tijdelijk niet in beide richtingen. Houd daarnaast rekening met de verkeersdrukte tijdens de uitstroom van het evenement, tussen 22:30 en 00:00 uur, waarbij de toe- en uitstroom rondom uw woning lastiger zal zijn.

Tijdens de uitstroom van de evenementen komm Schön Alter & de Zon, zullen de bezoekers tot in de buurt begeleid worden, om overlast te voorkomen.
De bewoners kunnen op vertoon van de bewonersbrief gemakkelijk langs de verkeersbegeleider(s).

Geluidoverlast:
In de evenementenvergunningen is uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van de toegestane geluidsniveaus. Met behulp van geluidsmodellen is voorspeld wat de geluidsdruk op de dichtstbijzijnde woningen zal zijn bij een bepaald volumeniveau vanaf de geluidsbronnen. Ten tijde van de evenementen worden bij ieder podium van het festival en de dichtstbijzijnde gevels meetstations geplaatst, via waar zowel de organisaties als de Gemeente Amsterdam kunnen waarnemen of de gemaakte afspraken over geluid worden nagekomen. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat aan de toegestane geluidsgrenzen in de vergunningen wordt voldaan.
Mocht het zijn dat u een zekere mate van geluidsoverlast ervaart. Kunt u, uw klacht hierover aan de gemeente melden via het telefoonnummer: 14 020 of via www.amsterdam.nI met zoekterm “melding openbare ruimte”.