Experts willen stillere windmolens

06-04-2022

Amsterdam moet voor nieuwe windmolens, zeggen experts, uitgaan van de geluidsnormen van de WHO, ook als het daarmee moeilijker wordt windturbines te bouwen rond de stad.

BART VAN ZOELEN

In de nasleep van het verhitte windmolendebat zette de raad ‘expertgroepen’ aan het werk. De hoop was dat die rust en vertrouwen konden brengen, omdat de bezorgdheid om de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden groot was. Een andere expertgroep boog zich over de gevolgen voor de natuur.

De grenswaarde van geluidsoverlast door windmolens die nu wordt voorgesteld, 45 decibel, is strenger dan de bestaande norm van 47 decibel. Boven die waarde zou de gemeente geen vergunning moeten geven. De deskundigen willen een ‘behoedzame normering’ omdat de wetenschappelijke kennis nog in ontwikkeling is.

Daar komt bij dat het kabinet intussen een afstandsnorm heeft aangekondigd, waardoor windmolens binnen een nog onbekende afstand van woningen op termijn uit den boze worden.

Wethouder Marieke van Doorninck heeft al gezegd deze afstandsnorm niet af te wachten. De geluidsnorm van 47 decibel sneuvelde vorig jaar bij de Raad van State, maar gemeenten mogen ‘gemotiveerd’ hun eigen normen stellen.

Hoe dan ook zou Amsterdam moeten beginnen op plekken met zo min mogelijk omwonenden. Zeker nu de stad nog in afwachting is van de nieuwe landelijke normen ligt niet voor de hand al windmolens te plaatsen rond wijken waar het aantal gehinderden groot zal zijn.

Laagfrequent geluid

Verder stelt de expertgroep voor de geluidsoverlast van eventuele nieuwe windmolens te monitoren. Ook vraagt ze aandacht voor de hinder op volkstuinparken en bepleiten ze een aparte norm voor het indringende laagfrequente geluid, zoals Denemarken die ook heeft.

Eerder dit jaar vertrok arts-epidemioloog Dick Bijl met slaande deuren uit de expertgroep. Bijl was voorgedragen door Windalarm, de actiegroep van de tegenstanders van windturbines rond woonwijken. Als consequentie daarvan zat er geen arts meer in de expertgroep. Dat is ondervangen met een reactie op het advies door André Knottnerus, oud- voorzitter van de Gezondheidsraad.

Wethouder Van Doorninck is blij met het rapport van de expertgroepen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de zorgen van Amsterdammers en inwoners van de buurgemeenten serieus meegenomen worden,’ schrijft zij aan de gemeenteraad. ‘En dat Amsterdam tegelijk een stevige bijdrage aan de energietransitie kan leveren.’