Werkzaamheden Bok de Korverweg 2021/2022

Op 11 oktober starten wij met de vernieuwing van de Bok de Korverweg.
De werkzaamheden duren tot juli 2022.

Planning
De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd (zie ook het kaartje achterop deze brief).
De onderstaande planning is afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Hierdoor
kunnen wijzigingen in de planning optreden.

– Fase 1 (roze) – van 11-10-2021 tot 12-11-2021, tussen entree Sportpark de Eendracht – Nico
Broekhuysenweg
– Fase 2 (groen) – van 15-11-2021 tot 24-12-2021, tussen Gerda Brautigamstraat – entree
Sportpark de Eendracht
– Fase 3 (blauw) – van 27-12-2021 tot 04-03-2022, tussen Freule Wttewaalpad – Gerda
Brautigamstraat
– Fase 4 (rood) – van 07-03-2022 tot 29-04-2022, tussen J.M. den Uylstraat – Freule
Wittewaalpad
– Fase 5 (geel) – van 02-05-2022 tot 03-06-2022, kruising Bok de Korverweg – Tom Schreursweg
– J.M. Den Uylstraat

Het vrijliggend fietspad in fase 1 en 2 valt buiten de fasering/ werkzaamheden, maar wordt
voorafgaand aangebracht zodat er een vrijliggende fietsverbinding ontstaat langs
Fase 1 en 2.
Hiermee wordt de bereikbaarheid naar het sportpark en de volkstuinen d.m.v. een
fietsverbinding gegarandeerd, ook voor eventueel gebruik door nood/- en hulpdiensten.

Bereikbaarheid
Het hele werkgebied zetten we af met hoge hekken maar de entrees naar het sportpark zijn
toegankelijk. Zo waarborgen we uw en onze veiligheid.
Meer informatie klik hier.