Betaald parkeren in Nieuw-West 2024!

Bewoners ervaren parkeerdrukte in verschillende buurten in stadsdeel Nieuw-West. Ook uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er een toenemende parkeerdrukte in buurten is. Daardoor ontstaat overlast en moeten bewoners en hun bezoek vaak lang zoeken naar een vrije plek. We willen als gemeente daarom vanaf 2024 betaald parkeren uitbreiden in bijna heel Nieuw-West.

Vanaf 20 november kunt u reageren op het plan via amsterdam.nl/inspraak. We willen de toenemende parkeeroverlast tegengaan en gebiedsontwikkeling, zoals woningbouw, mogelijk maken.

Waarom betaald parkeren?

In veel buurten in Nieuw-West is parkeren nu gratis. In deze buurten parkeren daarom vaak mensen die niet in de buurt wonen of werken. Zij nemen bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar de stad of parkeren gratis in de buurten tijdens evenementen. Daarnaast worden in het stadsdeel veel nieuwe woningen gebouwd en wordt het steeds drukker. Als we alleen betaald parkeren invoert in de buurten waar nu veel parkeerdrukte is, gaan mensen parkeren in de buurten waar dat nog gratis kan. Dan ontstaat in deze buurten parkeerdrukte en overlast. We willen daarom betaald parkeren invoeren in bijna heel Nieuw-West.

Invoeren betaald parkeren

Zie het kaartje in welke gebieden we betaald parkeren willen invoeren.

Kaart met betaalde parkeerzones.

Kaart met betaalde parkeerzones. In het blauw de huidige betaalde parkeerplaatsen. In het rood en geel de uitbreidingen van betaald parkeren. Geel geldt op werkdagen en rood op werkdagen en op zaterdagen.

Dit is het plan:

Bewoners:

Bedrijven:

Wat vindt u van het plan?

Van 20 november tot en met 20 januari 2023 kunt u via amsterdam.nl/inspraak uw mening geven over het voorstel. Hier vindt u ook meer informatie.

Als u schriftelijk wilt reageren, kunt u uw reactie onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen invoeren betaald parkeren Nieuw-West’ richten aan:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, W. Smits
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Het plan kunt u bekijken bij het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 946.

Na de inspraak

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Samen met het definitieve voorstel wordt deze Nota aan de gemeenteraad voorgelegd, naar verwachting voor de zomer van 2023. De gemeenteraad neemt er dan een besluit over. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt bericht wat hiermee is gebeurd (als de contactgegevens bekend zijn).

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14020 of mailen naar inspraak.parkeren@amsterdam.nl.

Voor de actuele informatie ga naar: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-west/nieuws/betaald-parkeren/