Vergunning festival maar zelden op tijd

Gemeente geeft dubbele signalen af over niet tijdig publiceren festivalvergunningen
(1-6-2023)

In tegenstelling tot eerdere beweringen slaagt de gemeente Amsterdam er zelden in een evenementenvergunning op tijd te verlenen en te publiceren. Toch geeft dat volgens wethouder Reinier van Dantzig ‘geen wezenlijke problemen’ omdat de deadline van zes weken niet wettelijk verplicht is.

In november schreef Het Parool dat vergunningen voor evenementen zoals festivals, vaak te laat of zelfs pas na het evenement verschijnen. Omwonenden of belanghebbenden kunnen daardoor niet meer in beroep gaan of naar de rechter stappen als zij het niet eens zijn met de beslissing om een (evenementen)vergunning af te geven.

De festivals Pleinvrees en De Zon werden bijvoorbeeld vorig jaar op 4 en 5 juni georganiseerd op het NDSM-terrein, maar de benodigde vergunning verscheen pas op 8 juni.

Wethouder Van Dantzig, die woensdag antwoord gaf op raadsvragen van Süleyman Koyuncu (Denk) van juli vorig jaar, erkent dat de door de gemeente gewenste termijn van zes weken voorafgaand aan een evenement niet gehaald wordt, maar benadrukt ook die termijn dit volgens de wet geen verplichting is.

Dat de gemeente de eigen ‘streefnorm’ van zes weken niet haalt, is volgens Van Dantzig dan ook ‘geen wezenlijk probleem’ doordat ‘er geen formele publicatieverplichting bestaat voor een groot deel van de vergunningen en ontheffingen’. Wél vindt hij samen met de rest van het college dat ‘deze vorm van beperkte publicatie niet meer in het huidige tijdvak van transparantie en openbaarheid past’. In het derde kwartaal van 2023 zal de raad dan ook geïnformeerd worden over verbeterplannen van het college.

Slechts 8 procent zes weken vooraf verleend

Van Dantzig erkent dat in 2022 bij 76 grote evenementen (meer dan 2000 bezoekers) de streefnorm van het publiceren van de evenementenvergunning zes weken voor aanvang van het festival ‘vrijwel niet gehaald is’. In november zei een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema nog dat ‘het in de meeste gevallen gewoon goed gaat’, maar de cijfers die in maart gepubliceerd werden, laten een heel ander beeld zien.

Slechts 8 procent van de vergunningsaanvragen is zes weken voor de start van de opbouw verleend en gepubliceerd. 53 procent van de aanvragen is binnen de zes weken voor het evenement gepubliceerd en 37 procent na het evenement. Van 2 procent van de verleende vergunningen is niet bekend wanneer er publicatie is geweest.

Kritiek

Festivalorganisatoren noemden de gang van zaken afgelopen zomer onhandig, omdat ook zij daardoor pas op het laatste moment weten waar ze aan toe zijn. Ook is het niet goed voor relaties met betrokkenen, zeggen zij.

“We vinden het ook belangrijk dat het proces voor omwonenden eerlijk gaat, zij moeten een kans krijgen om bezwaar te maken,” zei Rob Souren van ID&T Group, dat veel grote festivals in de stad organiseert. Ook was er destijds kritiek van hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer: “Het is voor de overheid van het allergrootste belang zich aan de door haarzelf gecreëerde wettelijke regels te houden. Dat is eigenlijk regel nummer één in een rechtsstaat.”

Jesper Roele1 juni 2023, 12:00
Bron: Het parool, voor meer informatie zie link: https://www.parool.nl/