Staking 20 tm 27 februari: houd afval als het kan even thuis

Vanaf maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023 halen wij geen afval op.

15 februari 2023

Medewerkers van de gemeente die afval inzamelen, straten schoonhouden en groen beheren, leggen de komende week hun werk neer. De staking maakt deel uit van een landelijke stakingsactie voor een betere cao en loopt van maandag 20 februari 6.30 uur tot maandag 27 februari.

Het is nog onbekend hoeveel medewerkers aan de staking meedoen. Met de actie geven stakers gehoor aan de oproep van de vakbonden die de staking organiseren.

Afval en reiniging

Grof afval, bedrijfs- en huishoudelijk afval halen we in de week van 20 februari niet op. Ook maken we de straten niet schoon en legen we prullenbakken niet. Meldingen over afval en de openbare ruimte kunnen we niet behandelen. Alle Afvalpunten zijn gesloten.

De handhavers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte zijn wel op straat maar schrijven geen bonnen uit aan overtreders. In ernstige gevallen kunnen ze wél een boete opleggen.

In Weesp wordt het afval wel opgehaald maar maken we geen straten schoon, en doen we ook geen andere werken in de openbare ruimte.

Cao-onderhandelingen

Wethouder Hester van Buren van Personeel en Organisatie: “Ik begrijp waarom er wordt gestaakt. Iedereen merkt dat boodschappen en andere zaken duurder zijn geworden. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Wij proberen ervoor te zorgen dat werknemers in de lagere schalen er naar verhouding netto meer aan overhouden dan de hoge schalen. We hopen snel weer met de vakbonden aan tafel te kunnen, want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen.”

Oproep: help mee

We snappen heel goed dat u last heeft van de staking. We vragen u wel om uw medewerking. Houd die week uw afval als het kan thuis. Als het niet anders kan, kunt u het afval zo compact mogelijk in de container doen. Dan raken de bakken minder snel vol en verstopt.

Zet geen huisvuilzakken en minicontainers op straat. Na de staking halen we alles op de vaste dagen weer op. Stel het weggooien van grof afval uit. Na de staking kan grof afval op de vaste dag naar buiten, of kunt u een afspraak maken om het op te laten halen. Zo zorgen we er samen voor dat de straten vrij blijven, dat het niet onveilig wordt en dat we geen last van ongedierte krijgen.

Markten blijven open

De dagmarkten blijven tijdens de staking open. Aan het einde van de dag ruimen we op en maken we de markt schoon. Marktmeesters houden toezicht.

Uitzondering voor calamiteiten

Er is een calamiteitenteam beschikbaar. Een team van politie, brandweer en GGD ziet toe op mogelijk gevaar voor de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid. Denk aan afval dat het verkeer blokkeert, of in de weg staat voor de hulpdiensten.

Na de staking

De stad zal na de staking natuurlijk een tijdje minder schoon zijn. Uiteraard doen we er alles aan om de achterstanden snel en goed in te halen.

Lees ook

Voor de actuele informatie zie directe link van de Gemeente Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/staking/