Referendum om het Amsterdamse groen te beschermen, onderteken vóór vrijdag 20 januari 13:00 uur

Beste mede – Amsterdammer,
Onderteken vóór vrijdag 20 januari 13:00 uur het referendum om het Amsterdamse groen te beschermen! Klik hier:
https://vragenlijst.amsterdam.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_16&i.user1=stemmen&Id=1

Anders wordt de hoofdgroenstructuur aangenomen!
Dat heeft heel veel consequenties voor u en uw leefomgeving en ook voor windturbines in het groen.
Wij steunen dit initiatief van de gezamenlijke volkstuinders van harte.
Dit geeft de discussie over windturbines een steun in de rug.
Verspreid deze mail via je social media.

Enorm bedankt.
Windalarm Amsterdam