Ombudsman wil overlast van evenementen onderzoeken na klachten van Amsterdammers

De Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal begint een onderzoek naar overlast van Amsterdamse evenementen. Hij zegt daar steeds meer klachten over te ontvangen van bewoners. (20-07-2023)

olgens de ombudsman zijn bewoners het na ‘jarenlang melden en klagen bij de gemeente beu’. ‘Ze zijn trots op levendigheid in hun stad, maar willen ook dat er gehandhaafd wordt en grenzen gesteld worden,’ schrijft hij in een persbericht. Bewoners willen, aldus Ramlal, niet meer gebukt gaan onder ‘evenementenleed’.

Amsterdammers zien volgens Ramlal dat er vaak veel misgaat in de vergunningverlening. Veel vergunningen worden pas kort voor of na een festival gepubliceerd, zegt hij. Onderzoek van Het Parool vorig jaar bevestigde dat beeld. Omwonenden horen pas zo laat over de komst van een festival dat ze er, als ze dat zouden willen, onmogelijk nog bezwaar tegen kunnen maken.

Is dit haalbaar?

Vorige maand gaf wethouder Reinier van Dantzig als reactie op vragen daarover toe dat evenementenvergunningen inderdaad vaak niet in de door de gemeente gewenste termijn van zes weken voor een evenement worden gepubliceerd. Wel benadrukte hij dat die termijn volgens de wet geen verplichting is.

Eerder deze week heeft Ramlal bij het college van burgemeesters en wethouders bekendgemaakt dat hij een onderzoek begint: ‘We vragen mensen om zich bij ons te melden. Bedoeling is dit onderzoek vóór het einde van het jaar af te ronden, zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij de vergunningverlening in 2024.’

Of dat ook echt haalbaar is, is de vraag, want evenementen dienen hun aanvragen voor een volgend jaar vaak al voor of op 1 oktober in van het jaar ervoor. Dat is dus over een kleine drie maanden. De ombudsman zal dan haast moeten maken.

Nieuwe aanpak vanaf 2026

Wel kan het onderzoek waardevol zijn voor het evenementenbeleid dat wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) ontwikkelt. De wethouder wil daarin meer luisteren naar de wensen van Amsterdammers en met buurtbewoners bekijken wat een ‘redelijke belasting’ is van hun omgeving. Dat nieuwe beleid moet gaan gelden vanaf 2026.

Op de website van de ombudsman komt een meldpunt waar Amsterdammers overlast van een evenement kunnen melden.

Bron: Het parool, voor meer informatie zie link: https://www.parool.nl/