Hoofdgroenstructuur en referendum (Gemeente Amsterdam)

13-04-2023
Amsterdam groeit. We zijn hard op weg naar een miljoen inwoners en daarom zijn er meer woningen nodig. Maar we bou­wen niet alleen woningen, we maken een complete stad met voldoende groen en voorzieningen.

Juist nu het drukker en voller wordt, neemt de waardering van het groen in de stad toe. Groen biedt ruimte voor recreatie, sport, spel, ontmoeting, ont­spanning en natuur. Het draagt bij aan de gezondheid van Amsterdammers, verkoelt de stad in de zomer, helpt wateroverlast te voorkomen en vergroot de biodiversiteit. Daarom is in de Omgevingsvisie 2050 de groei van de stad gecombineerd met de keuze om ‘rigoureus te vergroenen’.

Met de Hoofdgroenstructuur (HGS) beschermen en versterken we belangrijke groengebieden in de stad. Voor nu én in de toekomst. Om welke gebieden het gaat en wat dit betekent, staat in het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur.

De raad heeft het beleidskader Hoofdgroenstructuur niet vastgesteld maar een verzoek voor een inleidend referendum goedgekeurd. Wel zijn er amendementen ingediend. Deze zijn verwerkt in een nieuwe versie die als uitgangspunt dient voor een mogelijk referendum: het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Meer over het referendum:

Tot het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur is vastgesteld gelden nog de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur uit de structuurvisie 2040 (zie hiervoor pagina 239 t/m 250).

Op 22 maart heeft het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam namens de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van het formulier (zowel digitaal als op papier) voor de ondersteuningsverklaring voor het houden van een referendum.

Het formulier wordt vanaf 22 maart 2023 om 10:00 uur beschikbaar gesteld. Vanaf dat moment kunnen bewoners hun ondersteuningsverklaring indienen gedurende 10 weken.

Voor meer en actuele informatie klik hier: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/hoofdgroenstructuur/