Biopolder Lutkemeer: een Amsterdamse voedselkringloop met meerwaarde

De grond in de Lutkemeerpolder is uitzonderlijk geschikt voor landbouw. De oude zeeklei is zeer vruchtbaar en een deel is al jarenlang op biologische wijze verzorgd. Hoe geef je die grond de landbouwfunctie die zij verdient? En hoe koester je tegelijkertijd de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve waarden van de polder, en geef je hier zelfs meerwaarde aan?
Werkgroep Biopolder beantwoordt deze vragen in een toekomstplan voor de Lutkemeerpolder.

Elke week verlaten honderden kilo’s groente en fruit via een CO2-neutraal distributiesysteem de akkers richting de stad. Buurtbewoners komen oogsten in de zelfpluktuin of boodschappen doen in de streekwinkel. Jong en oud leert over voedselproductie. Lokale restaurants, instellingen en natuurwinkels worden bevoorraad met verse waren van Amsterdamse bodem.

Voorstel Biopolder Download

http://behoudlutkemeer.nl/biopolder/

Biopolder Lutkemeer is meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. Het maakt de voedselproductie ook zichtbaar: het zien groeien van de producten, het verbouwen van voedsel met akkerbouw, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten.

In het gebied komen wandelpaden en educatieve routes waar de landbouwactiviteiten worden uitgelegd. Een breed publiek wordt betrokken door het organiseren van open dagen en oogstfeesten. De landbouwactiviteiten worden binnen het oorspronkelijke landschap ingepast om verrommeling tegen te gaan en de historie zichtbaar te houden. Natuur inclusief en vanzelfsprekend biologisch.