Nieuwe kansen voor Voedselpark Amsterdam: zet je talent in!

Talent gezocht!
Meld je hier aan om te helpen bij de campagne de komende drie maanden.
Naar coalitieakkoord
In januari zijn we gestart om Voedselpark Amsterdam als alternatief voor het volbouwen van de Lutkemeerpolder te presenteren en support te vinden bij particulieren, fondsen en vooral: politieke partijen in verkiezingstijd.

En dat is gelukt: support kregen we vanuit allerlei hoeken voor Voedselpark Amsterdam, duizenden donateurs en bijval van burgercoöperatie Land van Ons. Bij de coalitiepartijen is er bereidheid om in gesprek te gaan. Het is het begin van de ontwikkeling van ons plan. Komende maanden gaan we dóór met een belangrijk doel voor ogen: de wijziging van het bestemmingsplan op te nemen in het Amsterdamse coalitieakkoord.

Meer informatie klik hier!