Verslagen en bestuursleden

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslagen en jaarrekeningen
Ieder jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening gemaakt. De goedgekeurde jaarverslagen en -rekeningen kunt u hier downloaden. Ook het concept-jaarverslag van 2019 kunt u hier vinden.

Jaarvergaderingen
We streven ernaar eens per jaar een jaarvergadering te beleggen. Helaas is dat door de corona dit jaar niet mogelijk. Als het weer mag, zullen we zo snel mogelijk een vergadering bijeenroepen.

Bestuursleden
Voorzitter: Vacature (wordt tijdelijk door Marjo vervuld)
Secretaris: Marjo Mittelmeijer
Penningmeester: Gerrit Reijneker
Andere leden:
– Sonja Mak
– Olga Schade
– Frans van Ballegoij
– Ton Kreuger
– Halil Metin
Adviseur: Abdes Allach